Chcete změnu k lepšímu? 

  • Zdraví - celostní přístup, psychosomatika, odhalení příčiny nemoci, problému. 
  • Práce - nalezení svého jedinečného potenciálu, talentu. Pomoc a podpora k nalezení dobré práce, která s Vámi souzní.
  • Vztahy - nezávislý pohled třetí osoby, pomoc s uvědoměním si souvislostí a nalezení optimálního řešení na míru.
  • Výchova dětí - respektující přístup a nalezení optimálního řešení pro Vás a Vaše děti
  • Osobní rozvoj - práce na sobě pro zkvalitnění života - témata Sebeláska, Sebevědomí, Vlastní hodnota... 

PSYCHOSOMATIKA

V psychosomatice se předpokládá, že člověk představuje jednotu psychického a somatického (tělesného) stavu.
Osobnost a individuální životní historie jsou důležitým východiskem pro terapii a v každém jednotlivém případě je nutné brát zřetel na vzájemnou propojenost somato - psycho - sociálního vývoje.

Předmětem psychosomatiky jsou somatické poruchy a choroby, jejichž příčinou bývají psychosociální faktory.

Každý člověk je neopakovatelný originál a je nutno k němu také tak přistupovat. Teprve vzájemnou intenzivní spoluprací mezi terapeutem a klientem bývá dosaženo žádaného úspěchu a odstranění potíží, se kterými dotyčný přichází.

  

Respekt k Vaší osobě, bezpečný prostor, diskrétnost, zachování mlčenlivosti o probíraných osobních tématech je samozřejmostí. 

Služeb je možné využít i anonymně v Ústí nad Orlicí ... ul. Polská 1218, Koldíně ... Terapeuticko-harmonizační centrum, Koldín 1, okr. Ústí nad Orlicí a v Praze 6 ... Harmonizační studio Osm, ul. Srbská 2.

 Kontakt

Miroslava Petrová

Polská 1218
562 06 Ústí nad Orlicí


+420 607 065 421
skype: miru73